A FEW WORDS FROM TRUSTEES


SHRI HASMUKH GOSALIA
LATE SHRI PRATAP B. VORA
SHRI VINODBHAI VORA