LIST OF PAST PRESIDENT

 

YEAR

NAME PHOTO
1953 LATE SHRI PRATAPBHAI VORA
1954 SHRI NARESHBHAI JOSHI  



 

1955-1956 LATE SHRI PRATAPBHAI VORA
1957 LATE SHRI HARIDAS PAREKH  



 

1958 LATE SHRI BHUPENDRABHAI DESAI
1959-1975 LATE SHRI PRATAPBHAI VORA
1973-1974 SHRI NAVNITBHAI SHAH
1975 LATE SHRI AMUBHAI DAVE  




 

1976 LATE SHRI HASMUKH GOSALIYA
1977 LATE SHRI VASHRAM KAVA
1978-1990 SHRI VINODBHAI VORA
1991-1995 (TILL MARCH) LATE SHRI RAMNIKBHAI KHAKHAR
1995-1997 (APRIL – MARCH) LATE SHRI MOHANBHAI PUROHIT
1997-1999 (APRIL – MARCH) LATE SHRI RAJNIKANTBHAI VYAS
1999-2001 (APRIL – MARCH) LATE SHRI JAGDISH JOSHI
2001-2004 (APRIL – MARCH) LATE SHRI MANUBHAI VORA
2004-2005 (APRIL – MARCH) LATE SHRI JAVAHAR DAVE
2005-2007 (APRIL – MARCH) LATE SHRI ARUNBHAI MEHTA
2007-2009 (APRIL – MARCH) LATE SHRI LILADHAR TOPRANI
2009-2011 (APRIL – MARCH) SHRI VASANT SHAH
2011-2015 (APRIL – MARCH) SHRI ANANTRAI MEHTA
2015-2017 (APRIL – MARCH) SHRI NIRANJAN SHETH
2017 & Onward SHRI NITIN NATHWANI
YEAR PRESIDENT
NAME

1953

LATE SHRI PRATAPBHAI VORA

1954

SHRI NARESHBHAI JOSHI

1955 TO 1956

LATE SHRI PRATAPBHAI VORA

1957

SHRI HARIDAS PAREKH

1958

LATE SHRI BHUPENDRABHAI DESAI

1959 TO 1972

LATE SHRI PRATAPBHAI VORA

1973 TO 1974

SHRI NAVNITBHAI SHAH

1975

LATE SHRI AMUBHAI DAVE

1976

SHRI HASMUKHBHAI GOSALIA

1977

LATE SHRI VASHRAM KAVA

1978 TO 1990

SHRI VINODBHAI VORA

1991 TO 1995 ( UPTO MARCH )

LATE SHRI RAMNIKBHAI KHAKHAR

1995 TO 1997 ( APRIL TO MARCH )

LATE SHRI MOHANBHAI PUROHIT

1997 TO 1999 ( APRIL TO MARCH )

SHRI RAJNIKANTBHAI VYAS

1999 TO 2001 ( APRIL TO MARCH )

SHRI JAGDISHBHAI JOSHI

2001 TO 2004 ( APRIL TO MARCH )

SHRI MANUBHAI VORA

2004 TO 2005 (APRIL TO MARCH )

SHRI JAVAHARBHAI DAVE

2005 TO 2007 (APRIL TO MARCH )

SHRI ARUNBAHI MEHTA

2007 TO 2009 (APRIL TO MARCH )

SHRI LILADHAR TOPRANI

2009 TO 2011 ( APRIL TO MARCH )

SHRI VASANT SHAH

2011 TO 2015 ( APRIL TO MARCH )

SHRI ANANTBHAI MEHTA

2015 – FROM APRIL

SHRI NIRANJANBHAI SHETH